null

Galeria

Poznaj nasz kościół oraz archiwalne
zdjęcia z ostatnich wydarzeń.

null

Historia parafii

Parafia św. Mikołaja w Sząbruku powstała już przed 1363 rokiem, dlatego też skrywa w sobie wiele cennych perełek historycznych. Dowiedz się więcej o jej historii.

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

List do Galatów 3,28

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

List do Rzymian 8,35

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Ewangelia wg św. Mateusza 7,1

Ogłoszenia parafialne